Порівняльна відомість результатів інвентаризації бланк

Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів.